نوشیدنی آلوورا

نوشیدنی آلوورا

مجموعه ای از نوشیدنی ها فوراور که بر پایه ژل آلوئه ورا و با هدف بالاترین خاصیت و تاثیر گذاری در افراد تولید شده تا هر نوع زائقه و نیاز بدن را پاسخگو باشند. این فراورده ها، نوشیدنی ساده نیستند، بلکه معجونی لذت بخش هستند که در نیمی از دنیا، برای سلامتی استفاده میشوند. گیاه نیرومند آلوئه ورا باربادنسیس میلر یا صبر زرد، با بیش از 4000 سال سابقه همراهی و حمایت از بشر.